Kluby i koła senackie
  • Klub Senatorski Akcji Wyborczej Solidarność
  • Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
  • Klub Demokratyczny Senatu
  • Koło Parlamentarne Ruchu Odbudowy Polski
  • Koło Senatorów Ludowych i Niezależnych
  • Koło Parlamentarne Alternatywa
  • Senatorowie nie zrzeszeni

Przynależność Senatorów do klubów i kół