Jerzy Władysław Mokrzycki

Zmarł 8 czerwca 2005 r.

Mandat wygasł 21 marca 2001 r

Był senatorem z byłego województwa koszalińskiego

Kandydat Krajowego Komitetu Wyborczego
Sojuszu Lewicy Demokratycznej

 


Urodził się w 1942 roku we Lwowie w rodzinie inteligenckiej.

Odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W 1960 podjął pracę zawodową w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie. W administracji państwowej przeszedł wszystkie szczeble hierarchii urzędniczej - do dyrektora Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie. W 1989 został odwołany z tego stanowiska. W latach 1990-93 prowadził działalność gospodarczą.

Od 1994 do 1997 był wojewodą koszalińskim.

Bezpartyjny.

Był żonaty, miał córkę.


Członek: Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich [o komisji]

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej [o komisji]

Członek Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej [o klubie/kole]