Jerzy Masłowski

Senator z byłego województwa chełmskiego

Kandydat Komitetu Wyborczego
Akcja Wyborcza Solidarność

 


Urodził się w 1955 roku w Hrubieszowie. Rodzice prowadzili gospodarstwo rolne w miejscowości Matcze k. Hrubieszowa.

Ukończył liceum ogólnokształcące w Hrubieszowie, a następnie, w 1978, studia historyczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W 1979 odbył służbę wojskową w ramach Szkoły Oficerów Rezerwy. W latach 1980-84 pracował w Zakładzie Historii Najnowszej Instytutu Historii UMCS w Lublinie. Następnie podjął pracę jako nauczyciel historii i języka polskiego w szkole podstawowej w Siedliszczu [woj. chełmskie]. W latach 1990-93 był wicekuratorem, a potem kuratorem w Chełmie.

Od 1994 sprawuje urząd wiceprezydenta Chełma.

Pełni funkcję wiceprezesa zarządu oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Zamościu, a także wiceprezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego "Pro Patria".

Od 1980 był członkiem NSZZ "Solidarność". W latach 1982-84 pracował w Diecezjalnym Komitecie Pomocy Więzionym i Internowanym. Brał udział w konspiracyjnej działalności związkowej.

Jest członkiem Rady Naczelnej Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego.

Żonaty, ma troje dzieci.


Członek: Komisji Nauki i Edukacji Narodowej [o komisji]

Komisji Obrony Narodowej [o komisji]

Członek Klubu Senatorskiego Akcji Wyborczej Solidarność [o klubie/kole]