Krzysztof Ignacy Majka

Senator z byłego województwa koszalińskiego

Kandydat Komitetu Wyborczego
Akcja Wyborcza Solidarność

 


Urodził się w 1949 roku w Gdańsku.

Ukończył szkołę średnią w Koszalinie, a w 1973 studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera.

Był stypendystą, a później pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. Obecnie pracuje jako adiunkt na Politechnice Koszalińskiej. Od 1979 do 1982 przebywał na stażu naukowym w Indian Institute of Science Bangalore, w ramach polsko-indyjskiej wymiany kulturalno-naukowej. Efektem stażu było uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych.

W 1987 otrzymał nagrodę ministra nauki i szkolnictwa wyższego za osiągnięcia naukowe w badaniach nad systemem przechowalni ziemniaków i innych ziemiopłodów. W latach 1990-92 odbył wiele szkoleń w kraju i za granicą, dotyczących zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej, handlu zagranicznego i międzynarodowego zarządzania.

Posiada bogaty dorobek naukowy - około 45 publikacji krajowych i zagranicznych oraz różne patenty.

W 1993 został mianowany konsulem Rzeczypospolitej Polskiej, kierownikiem Konsulatu RP w Bombaju. Za wkład w ożywienie kontaktów politycznych i gospodarczych między Polską i Indiami Indyjska Izba Handlowa przyznała mu prestiżową nagrodę Excellence Award. Z okazji 50. rocznicy powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych Stowarzyszenie ONZ w Bombaju przyznało mu specjalne wyróżnienie "Za zasługi w promowaniu ideałów ONZ, pokoju i międzynarodowej współpracy".

Jest członkiem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich oraz Maharashtra United Nations Association w Bombaju.

Należy do NSZZ "Solidarność".

Był i jest bezpartyjny.

Żonaty, ma syna.


Strona internetowa: www.majka.senatorowie.pl

Zastępca przewodniczącego, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej [o komisji]

Członek Komisji Ochrony Środowiska [o komisji]

Członek Klubu Senatorskiego Akcji Wyborczej Solidarność [o klubie/kole]

Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej