Witold Andrzej Kowalski

Senator z byłego województwa przemyskiego

Kandydat Komitetu Wyborczego
Akcja Wyborcza Solidarność

 


Urodził się w 1963 roku w Przemyślu.

Ukończył liceum ogólnokształcące w Przemyślu, a następnie studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Po ukończeniu studiów pracował w szkole podstawowej w Siedliskach k. Przemyśla.

W latach osiemdziesiątych zaangażował się w działalność opozycyjną. W 1990 wybrano go na przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego w gminie Medyka. W tym samym roku w wyniku wyborów samorządowych został radnym, następnie przewodniczącym Rady Gminy Medyka, a w 1991 - wójtem tej gminy. W wyniku kolejnych wyborów, w 1994, powtórnie został radnym i wójtem gminy Medyka.

Od 1991 jest delegatem na Sejmik Samorządowy Województwa Przemyskiego.

Jest członkiem Niezależnego Forum Prywatnego Biznesu, Stowarzyszenia Obrony Własności Polskiej, Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego.

Należy do Porozumienia Centrum.

Żonaty, ma sześcioro dzieci.


Członek: Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi [o komisji]
Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą
[o komisji]

Członek Klubu Senatorskiego Akcji Wyborczej Solidarność [o klubie/kole]