Jerzy Kopaczewski

Senator z byłego województwa włocławskiego

Kandydat Krajowego Komitetu Wyborczego
Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Senator II i III kadencji Senatu RP

 


Urodził się w 1945 roku w Hanowerze, gdzie rodzice przebywali na przymusowych robotach. Ojciec przed wojną był wojskowym, po wojnie właścicielem zakładu, następnie robotnikiem.

Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku, a w latach 1963-69 odbył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku.

W 1969 rozpoczął pracę w Szpitalu Ziemi Kujawskiej we Włocławku, na Oddziale Chorób Wewnętrznych. W 1984 wygrał konkurs na stanowisko ordynatora Oddziału Wewnętrznego Szpitala Rejonowego w Lipnie. Trzy lata później, również w drodze konkursu, został ordynatorem Oddziału Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku.

W czasie pracy podwyższał swoje kwalifikacje zawodowe. W 1973 uzyskał I stopień specjalizacji, w 1978 - II stopień specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych, w 1984 II stopień specjalizacji z gastroenterologii, a w 1990 - specjalizację II stopnia z kardiologii.

Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego i Towarzystwa Internistów Polskich.

W latach 1993-97 był przewodniczącym Polsko-Holenderskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej. Należy do Europejskiej Grupy Międzynarodowej Organizacji Parlamentarzystów Lekarzy.

Należy do Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia.

W Senacie II kadencji pracował w Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia ustawy o ratyfikacji Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Rzecząpospolitą Polską oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Integracji Europejskiej. W III kadencji był członkiem komisji: Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Praw Człowieka i Praworządności, a także Komisji Nadzwyczajnej do spraw inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany przepisów o obywatelstwie polskim.

Jest członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej.

Żonaty, ma dwie córki.


Członek Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu [o komisji]

Członek Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej [o klubie/kole]