Tadeusz Jan Kopacz

zmarł 5.08.2012 r.

Senator z byłego województwa elbląskiego

Kandydat Komitetu Wyborczego
Akcja Wyborcza Solidarność

 


Urodził się w 1952 roku w Jeziorku [woj. łomżyńskie].

Ukończył szkołę podstawową w Jeziorku, następnie technikum weterynaryjne w Łomży. W latach 1976-80 odbył studia na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Związał się też z ruchem samorządowym, dlatego w 1993 ukończył Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1998 ukończył Podyplomowe Studium Prawno-Menedżerskie na Politechnice Gdańskiej.

W latach 1971-73 pracował w Powiatowym Zakładzie Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem, w latach 1973-86 zaś - w lecznicy dla zwierząt w Braniewie na stanowisku technika weterynarii. Od 1987 do 1990 był rejonowym weterynaryjnym inspektorem sanitarnym w Braniewie. Od stycznia do czerwca 1990 pracował w spółce cywilnej "Sterwet", świadczącej usługi weterynaryjne i zootechniczne.

Przez dwie kadencje (1990-98) był radnym Braniewa, sprawując jednocześnie funkcję burmistrza. Obecnie jest radnym Sejmiku Samorządowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego i przewodniczącym Klubu Radnych AWS.

Przez dwie kadencje (1991-99) zasiadał w Zarządzie Związku Miast Polskich. Jest członkiem Ligi Miejskiej Braniewo.

W latach osiemdziesiątych był członkiem, a na przełomie 1989 i 1990 - przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Służby Weterynaryjnej województwa elbląskiego. W tym okresie przewodniczył także Klubowi Obywatelskiemu "Solidarność" w Braniewie i był członkiem Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Elblągu.

Od 1999 należy do Ruchu Społecznego Akcja Wyborcza Solidarność.

Żonaty.


Zastępca przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej [o komisji]
Członek Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą [o komisji]

Członek Klubu Senatorskiego Akcji Wyborczej Solidarność [o klubie/kole]