Stefan Konarski

Senator z byłego województwa bialskopodlaskiego

Kandydat Komitetu Wyborczego
Akcja Wyborcza Solidarność

 


Urodził się w 1945 roku w Białej Podlaskiej.

Po ukończeniu tamtejszego liceum ogólnokształcącego studiował historię na Uniwersytecie Wrocławskim i na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskał absolutorium.

W 1974 podjął pracę w administracji Powiatowej Przychodni Przeciwgruźliczej w Białej Podlaskiej, od 1975 do 1977 pracował w Ośrodku Informacji Naukowej Filii Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, a w latach 1977-96 - w Urzędzie Wojewódzkim w tym mieście.

Jest radnym Rady Miejskiej w Białej Podlaskiej.

Jest etatowym pracownikiem Oddziału NSZZ "Solidarność" w Białej Podlaskiej, jednocześnie od 1995 pełni funkcję przewodniczącego tego oddziału.

Od 1981 należy do NSZZ "Solidarność", od 1991 pełni funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej przy Urzędzie Wojewódzkim w Białej Podlaskiej. Od 1992 jest członkiem i wiceprzewodniczącym Rady Sekcji Krajowej Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej. W 1996 został członkiem Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ "Solidarność".

Bezpartyjny.

Żonaty, ma syna.


Członek: Komisji Obrony Narodowej [o komisji]

Komisji Ustawodawczej [o komisji]

Członek Klubu Senatorskiego Akcji Wyborczej Solidarność [o klubie/kole]