Dorota Maria Kempka

Senator z byłego województwa bydgoskiego

Kandydatka Krajowego Komitetu Wyborczego
Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Posłanka na Sejm RP X kadencji
Senator III kadencji Senatu RP


Urodziła się w 1935 roku w Piotrkowicach w rodzinie robotniczej. Ojciec, powstaniec wielkopolski, po wojnie pracował jako kierownik gospodarstwa Państwowych Nieruchomości Ziemskich.

W 1966 ukończyła studia na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 1953 jest nauczycielką. W latach 1960-74 pracowała etatowo w Związku Harcerstwa Polskiego. Przez 19 lat była dyrektorem Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.

W latach 1983-89 zasiadała w Narodowej Radzie Kultury. Za działalność na rzecz dzieci otrzymała tytuł Kawalera Orderu Uśmiechu. Jest honorowym dyrektorem Międzynarodowych Spotkań Muzykującej Młodzieży Szkolnej "Bydgoskie impresje muzyczne", wiceprzewodniczącą Zarządu Głównego Ligi Kobiet Polskich, przewodniczącą Porozumienia na rzecz Kobiet w Bydgoszczy.

Należy do Związku Nauczycielstwa Polskiego.

W wyborach demokratycznych odbywających się od 1995 była: przewodniczącą wojewódzkiego sztabu wyborczego Aleksandra Kwaśniewskiego (1995), przewodniczącą wojewódzkiego sztabu wyborczego do parlamentu (1997), przewodniczącą Wojewódzkiego Sztabu Wyborczego w wyborach samorządowych (1998) i członkinią Komitetu Honorowego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego (2000).

Przez czytelników "Trybuny Pomorza i Kujaw" w 1998 została wybrana na Polityka Roku.

Jako posłanka na Sejm RP X kadencji była współzałożycielką Koła Parlamentarnego Kobiet (obecnie Parlamentarna Grupa Kobiet). Od 1996 pełni funkcję przewodniczącej Parlamentarnej Grupy Kobiet. W Senacie III kadencji pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich, pracowała w Komisji Kultury, Środków Przekazu, Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Komisji Nadzwyczajnej o spraw inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany przepisów o obywatelstwie polskim.

Od 1960 do 1990 należała do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Obecnie jest członkinią Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zasiada w Radzie Krajowej tej partii.

Mężatka, ma córkę.


Członkini: Komisji Kultury i Środków Przekazu [o komisji]
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej [o komisji]
Komisji Rodziny i Polityki Społecznej [o komisji]

Członkini Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej [o klubie/kole]