Marian Jurczyk

Zmarł 30 grudnia 2014 r.

Mandat wygasł 24 marca 2000 r.
Był senatorem z województwa szczecińskiego

Kandydat Komitetu Wyborczego
Mariana Jurczyka Kandydata na Senatora
Ziemi Szczecińskiej

 


 

Urodził się w 1935 roku w Karczewicach [woj. częstochowskie].

Jest technikiem ekonomistą.

W czasie nauki pracował w rolnictwie, w tym także w gospodarstwie rodziców, a następnie w Częstochowskich Zakładach Przemysłu Lniarskiego "Stradom".

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych brał udział w strajkach w Stoczni Szczecińskiej, należał do komitetów strajkowych.

W sierpniu 1980 został wybrany na przewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, 30 sierpnia 1980 podpisał porozumienie szczecińskie. W grudniu 1981 został internowany, był więziony do lipca 1984.

W latach 1998-2000 i 2002-2006 sprawował urząd prezydenta Szczecina.

Od 1991 jest przewodniczącym Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność 80".

Był i jest bezpartyjny.

Żonaty, miał syna, który zginął w 1982.


Członek: Komisji Gospodarki Narodowej [o komisji]

Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą [o komisji]