Stefan Stanisław Jurczak

Zmarł 2 czerwca 2012 r.

Senator z byłego województwa krakowskiego

Kandydat Komitetu Wyborczego
Akcja Wyborcza Solidarność

Senator II i III kadencji Senatu RP
Wicemarszałek Senatu RP III kadencji


Urodził się w 1938 roku w Krakowie.

Po ukończeniu technikum mechanicznego pracował jako ślusarz, a następnie technolog i konstruktor w Zakładach Mechanicznych "Ponar" w Tarnowie. Od 1973 jest pracownikiem Huty im. Tadeusza Sendzimira - Zakłady Przetwórstwa Hutniczego w Bochni. Przeszedł różne szczeble kariery i wykonywał różne prace - zarówno przy desce kreślarskiej, jak i w praktycznej działalności konstruktorskiej.

Nigdy nie należał do żadnej partii politycznej. W 1978 wystąpił z ówczesnych związków zawodowych. W 1980 zakładał NSZZ "Solidarność" w macierzystej hucie, a także współorganizował "Solidarność" w wielu innych zakładach w Małopolsce. Był wybierany do władz związku - pełnił funkcję przewodniczącego komisji zakładowej, członka prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego "Solidarności", wiceprzewodniczącego Komisji Robotniczej Hutników w Hucie im. Tadeusza Sendzimira, wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Małopolska i członka Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

Od 13 grudnia 1981 przez ponad rok był internowany, a w 1984 został ponownie aresztowany za działalność podziemną w strukturach "Solidarności" (reprezentował Region Małopolska w Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej, a następnie w Krajowej Komisji Wykonawczej) i pół roku spędził w więzieniu.

W 1989 przewodniczył Zarządowi Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego. Zasiadał w Komitecie Obywatelskim przy Lechu Wałęsie. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu, w zespole samorządu terytorialnego i organizacji społecznych. W latach 1989-95 był przewodniczącym Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność". Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" drugiej kadencji.

Jest członkiem Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" i Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Małopolska.

W Senacie RP II i III kadencji pracował w komisjach: Obrony Narodowej oraz Praw Człowieka i Praworządności, w III kadencji był też członkiem Komisji Nadzwyczajnej do spraw Górnictwa.

Bezpartyjny.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej [o komisji]

Członek: Komisji Gospodarki Narodowej [o komisji]

Komisji Nadzwyczajnej Legislacji Europejskiej [o komisji]

Członek Klubu Senatorskiego Akcji Wyborczej Solidarność [o klubie/kole]