Ryszard Jarzembowski

Senator z byłego województwa włocławskiego

Kandydat Krajowego Komitetu Wyborczego
Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Senator II i III kadencji Senatu RP


Urodził się w 1945 roku w miejscowości Wedel k. Hamburga, w Niemczech, dokąd rodzice zostali deportowani przez hitlerowców do pracy niewolniczej.

Uzyskał maturę w technikum łączności w Warszawie, specjalizując się w teletransmisji. Ukończył studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim, jest magistrem dziennikarstwa. Ukończył też długoterminowe seminarium w warszawskim Centrum Podyplomowego Kształcenia Pracowników Administracji Państwowej.

Pracę zawodową rozpoczynał jako monter łączności. Przez 8 lat był redaktorem naczelnym pisma "Alchemik" we Włocławku, 9 lat reporterem Polskiego Radia, a w latach 1984-91 - rzecznikiem prasowym wojewody włocławskiego. Od 1995 do 1997 zajmował stanowisko (w randze podsekretarza stanu) zastępcy kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Od 1990 zasiada w Radzie Miejskiej Włocławka, w latach 1994-95 był jej przewodniczącym, a w latach 1998-2000 przewodniczył większościowemu Klubowi Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Był inicjatorem i pierwszym prezesem Stowarzyszenia Urodzonych w Niewoli Niemieckiej. Należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy RP oraz do Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Jest autorem i współautorem kilku książek monograficznych, laureatem szeregu nagród za twórczość dziennikarską.

W Senacie II kadencji pracował w Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych

, w III kadencji - w komisjach: Inicjatywy i Prac Ustawodawczych oraz Obrony Narodowej

Należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej od 1966 do jej rozwiązania. W latach 1976-79 był społecznym sekretarzem Komitetu Zakładowego PZPR we włocławskich "Azotach". W 1981 działał w tzw. strukturach poziomych. Od 1990 należał do Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, w latach 1991-97 był członkiem Prezydium Rady Naczelnej SdRP. Pełni funkcję przewodniczącego senatorów SLD i zastępcy przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jest członkiem Zarządu Krajowego Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Żonaty, ma dwóch synów.


Strona internetowa: www.jarzembowski.senatorowie.pl

Członek: Komisji Obrony Narodowej [o komisji]

Komisji Ustawodawczej [o komisji]

Członek Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej [o klubie/kole]