Zdzisław Jarmużek

Senator z byłego województwa gorzowskiego

Kandydat Krajowego Komitetu Wyborczego
Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Senator III kadencji Senatu RP


Urodził się w 1934 roku we wsi Kalwy [woj. poznańskie] w rodzinie chłopskiej.

W 1953 ukończył liceum w Nowym Tomyślu. W 1961 uzyskał dyplom lekarza medycyny na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. W 1972 otrzymał stopień naukowy doktora nauk medycznych.

Pracę lekarza rozpoczął w szpitalu psychiatrycznym w Ciborzu [woj. zielonogórskie], od 1963 kontynuował ją w szpitalu psychiatrycznym w Międzyrzeczu Wielkopolskim. Tu uzyskał I i II stopień specjalizacji z psychiatrii oraz z medycyny społecznej i organizacji ochrony zdrowia. W latach 1974-90 był dyrektorem szpitali psychiatrycznych w Ciborzu i Międzyrzeczu.

Jest przewodniczącym Rady Lubuskiej Regionalnej Kasy Chorych w Zielonej Górze.

Należy do Polskiego Związku Łowieckiego.

W Senacie III kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, pracował też w Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia.

Był członkiem założycielem Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej (SdRP), członkiem jej Rady Naczelnej i wiceprzewodniczącym Rady Wojewódzkiej w Gorzowie Wielkopolskim. Obecnie należy do Sojuszu Lewicy Demokratycznej i zasiada w Radzie Krajowej tej partii.

Żonaty, ma dwóch synów.


Członek: Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich [o komisji]

Komisji Ustawodawczej [o komisji]

Członek Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej [o klubie/kole]