Alicja Grześkowiak

Senator z byłego województwa toruńskiego

Kandydatka Komitetu Wyborczego
Akcja Wyborcza Solidarność

Senator I, II i III kadencji Senatu RP
Wicemarszałek Senatu RP II kadenc
ji

Marszałek Senatu RP IV kadencji


Urodziła się w 1941 roku w Świrzu [woj. lwowskie].

W 1963 ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1969 zdała egzamin sędziowski, w 1971 uzyskała stopień doktora nauk prawnych, a w 1978 - doktora habilitowanego w zakresie prawa karnego.

W latach 1966-96 pracowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, od 1990 jako profesor nadzwyczajny. Od 1990 pracuje na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, od 1991 jako profesor nadzwyczajny; kieruje Katedrą Prawa Karnego. Od 1994 wykłada prawo wyznaniowe w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu.

Jest autorką wielu publikacji naukowych z dziedziny prawa karnego, praw człowieka i rodziny, w językach polskim i obcych. Otrzymała tytuły doktora honoris causa Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Holy Family College w Filadelfii i International Independent University of Moldova w Kiszyniowie.

Jest członkinią Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, od 1992 - Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II w Państwie Watykańskim, od 1993 - konsultorem Papieskiej Rady do spraw Rodziny.

Jest założycielką Fundacji Pomocy Samotnym Matkom w Toruniu, którą aktywnie wspiera, fundatorką stypendiów dla Polaków z Ukrainy studiujących w Polsce.

Została odznaczona: Krzyżem Papieskim "Pro Ecclesia et Pontifice" (1991), Medalem 13 stycznia Republiki Litewskiej (1995), Wielkim Krzyżem Orderem Korony Królestwa Belgii (1999). Jest Damą Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie (1996), honorową członkinią Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, honorową obywatelką miasta Chełmży.

W latach 1989-1997 była członkinią delegacji polskiej w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy; w okresie 1992-1997 - wiceprzewodniczącą Grupy Chrześcijańskich Demokratów (PPE) ZP Rady Europy.

W I kadencji Senatu była przewodniczącą Komisji Konstytucyjnej Senatu i główną współautorką senackiego projektu konstytucji, pracowała też w Komisji Praw Człowieka i Praworządności. W II kadencji Senatu była członkinią Komisji Konstytucyjnej. W III kadencji zasiadała w komisjach: Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, Praw Człowieka i Praworządności, Spraw Emigracji i Polaków za Granicą oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany przepisów o obywatelstwie polskim.

Należy do NSZZ "Solidarność" (od 1980) i Ruchu Społecznego Akcja Wyborcza Solidarność.

Wdowa, ma córkę.


Członkini: Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą [o komisji]

Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich [o komisji]

Członkini Klubu Senatorskiego Akcji Wyborczej Solidarność [o klubie/kole]