Adam Glapiński

Senator z byłego województwa tarnowskiego

Kandydat Zarządu Głównego
Ruchu Odbudowy Polski

Poseł na Sejm RP I kadencji


Urodził się w 1950 roku w Warszawie.

W 1968 r. ukończył Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie. W 1973 ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, tam też w 1980 uzyskał stopień doktora ekonomii.

Jest nieprzerwanie związany z SGH (obecnie na urlopie bezpłatnym). Wykładał również na University of Colorado i innych uczelniach zagranicznych oraz w Polskiej Akademii Nauk.

Jest autorem i współautorem 8 książek z dziedziny teorii ekonomii, polityki gospodarczej i historii myśli ekonomicznej oraz kilkuset artykułów opublikowanych w kraju i zagranicą.

Od 1993 pełni funkcję prezesa Instytutu Wolności Ekonomicznej i Polityczne), od 1999 - wiceprezesa Klubu Atlantyckiego. Od 1994 jest członkiem Instytutu Chrześcijańsko-Demokratycznego im. Ignacego Paderewskiego.

W 1991 był ministrem gospodarki przestrzennej i budownictwa, w 1992 - ministrem współpracy gospodarczej z zagranicą. W 1992 sprawował funkcję prezesa Rady Banku Rozwoju Eksportu.

Od 1980 należy do NSZZ "Solidarność".

W latach 1990-93 był wiceprezesem Porozumienia Centrum. Od 2000 jest członkiem Komitetu Politycznego i Rady Naczelnej Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego.

Żonaty.


Zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej [o komisji]

Członek Klubu Senatorskiego Akcji Wyborczej Solidarność [o klubie/kole]