Krystyna Bożena Czuba

Senator z byłego województwa łomżyńskiego

Kandydatka Komitetu Wyborczego
Akcja Wyborcza Solidarność

 


Urodziła się w 1937 roku w Piotrkowie Trybunalskim.

Ukończyła studia na Uniwersytecie Łódzkim i uzyskała magisterium w dziedzinie geografii. Otrzymała stopień naukowy doktora w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

W latach 1991-93 wykładała w Gdańskim Instytucie Teologicznym, a w 1997 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 1995 wykłada etykę dziennikarską w Akademii Teologii Katolickiej. W 1993 była rzecznikiem prasowym i doradcą ministra edukacji narodowej, a w 1996 - ekspertem Zespołu Parlamentarnego do spraw Rodziny.

Jest autorką artykułów naukowych i publicystycznych o tematyce etyczno-społecznej. Publikowała w tygodnikach "Niedziela", "Ład", "Wychowawca". Współpracuje z rozgłośniami katolickimi, w tym przede wszystkim z Radiem "Maryja". Ma w swoim dorobku m.in. książki "Ojczyzna w nauczaniu Jana Pawła II", "Media i władza", "Są takie kobiety".

Jest współzałożycielką i wiceprzewodniczącą Polskiego Komitetu Międzynarodowej Unii Organizacji Rodzinnych. Przewodniczy w AWS Zespołowi Ekspertów do spraw Mediów.

Bezpartyjna.


Przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu [o komisji]
Członkini Komisji Nauki i Edukacji Narodowej [o komisji]

Członkini Klubu Senatorskiego Akcji Wyborczej Solidarność [o klubie/kole]