Jan Cimanowski

Senator z byłego województwa skierniewickiego

Kandydat Komitetu Wyborczego
Akcja Wyborcza Solidarność

 


Urodził się w 1937 roku we wsi Dołgie [woj. wileńskie].

Po ukończeniu szkoły średniej w Lęborku studiował na Wydziale Ogrodniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i zdobył tam tytuł magistra inżyniera ogrodnictwa. W 1968 uzyskał stopień doktora, w 1976 doktora habilitowanego, w 1988 zaś - tytuł profesora.

W 1961 rozpoczął pracę w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Od 1991-97 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowo-badawczych instytutu.

Odbył staże naukowe na uniwersytetach amerykańskich Missouri (1969-70) i Cornell (1983). W 1988 pracował w Sadowniczej Stacji Doświadczalnej Jork k. Hamburga.

Jest autorem ponad dwustu prac naukowych i popularnonaukowych oraz czterech podręczników.

Był członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego. Jest wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Ruch Kultury Chrześcijańskiej "Odrodzenie" i członkiem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

Należy do NSZZ "Solidarność".

Jest członkiem Ruchu Społecznego Akcja Wyborcza Solidarność.

Żonaty, ma troje dzieci.


Przewodniczący Komisji Nauki i Edukacji Narodowej [o komisji]
Członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
[o komisji]

Członek Klubu Senatorskiego Akcji Wyborczej Solidarność [o klubie/kole]