Jerzy Edmund Cieślak

Zmarł 25.04.2004 r.
Senator z byłego województwa jeleniogórskiego

Kandydat Krajowego Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Senator III kadencji Senatu RP


Urodził się w 1941 roku w Miechowie w rodzinie inteligenckiej.

Ukończył liceum ogólnokształcące w Miechowie i studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku. W czasie studiów był kierownikiem klubu studenckiego i aktywnym animatorem życia kulturalnego w regionie.

Był lekarzem specjalistą medycyny ogólnej i organizacji ochrony zdrowia. Opublikował 12 prac z zakresu medycyny klinicznej i społecznej. Wyspecjalizował dziesięciu lekarzy na pierwszy i drugi stopień medycyny ogólnej. W latach 1973-90 pracował na samodzielnych stanowiskach kierowniczych, m.in. jako dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej, lekarz wojewódzki i dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze. Od 1991 był lekarzem zespołu reanimacyjnego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze (od 1994 na bezpłatnym urlopie). W latach 1993-97 był konsultantem ds. prewencji i rehabilitacji, następnie regionalnym inspektorem orzecznictwa lekarskiego KRUS. W 1995 ukończył szkolenie w Centrum Informacji Menedżera w Warszawie i zdał egzamin w zakresie funkcjonowania rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W latach 1977-93 pełnił funkcję prezesa Zarządu Wojewódzkiego PCK, równocześnie w latach 1989-92 - wiceprezesa Zarządu Głównego PCK w Warszawie. Był radnym ostatniej kadencji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Jeleniej Górze. Od 1998 był wiceprezesem Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego, od 2000 - członkiem Konwentu Kolegium Karkonoskiego. Zasiadał w sądzie koleżeńskim Stowarzyszenia "Kuźnica" w Krakowie.

Przez kilka lat był członkiem Unii Polskich Pisarzy Medyków. W latach 1970-90 stale współpracował z tygodnikiem "Służba Zdrowia", współpracował również z krakowskim "Życiem Literackim" oraz z wrocławskimi dziennikami "Gazetą Robotniczą" i "Wieczorem Wrocławia".

Był zastępca przewodniczącego Senackiej Polsko-Japońskiej Grupy Parlamentarnej, członkiem delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii Zachodnioeuropejskiej, zastępcą członka delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

W Senacie III kadencji pracował w komisjach: Kultury, Środków Przekazu, Wychowania Fizycznego i Sportu, Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Spraw Emigracji i Polaków za Granicą.

W latach 1976-90 należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W latach 1996-99 był członkiem prezydium Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej, przewodniczącym Zespołu Posłów i Senatorów tej partii w Klubie Parlamentarnym SLD oraz przewodniczącym Rady Dolnośląskiej PPS. Od września 2000 był członkiem Rady Krajowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Był żonaty, miał dwoje dzieci.


Członek: Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich [o komisji]
Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu
[o komisji]

Członek Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej [o klubie/kole]