Stanisław Cieśla

Senator z byłego województwa sieradzkiego

Kandydat Komitetu Wyborczego
Akcja Wyborcza Solidarność

Poseł na Sejm RP X kadencji


Urodził się w 1945 roku we wsi Dębina na ziemi wieluńskiej.

Ukończył szkołę podstawową w Osjakowie, Liceum Ogólnokształcące w Wieluniu, a studia wyższe - na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa.

W 1967 zaczął pracę zawodową w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sieradzu. Od 1971 pracował w Sądzie Rejonowym w Sieradzu.

Jest członkiem Włocławskiej Komisji Diecezjalnej II Polskiego Synodu Plenarnego i III Synodu Włocławskiego. Wykładał katolicką naukę społeczną i prawo w sieradzkiej filii Uniwersytetu Ludowego im. ks. Blizińskiego we Włocławku. Współorganizował tygodnie kultury chrześcijańskiej w Sieradzu, inicjował odczyty i dyskusje o tematyce religijnej i społecznej. W 1994 był założycielem Forum Chrześcijańskiej Myśli Społecznej w Sieradzu.

Jest członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej, Ruchu Obrony Życia, Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej i Stowarzyszenia Civitas Christiana.

W 1980 był współorganizatorem i doradcą struktur NSZZ "Solidarność". Jest działaczem katolickim i społecznym, incjatorem powstania, w 1983, Klubu Inteligencji Katolickiej w Sieradzu.

Bezpartyjny.

Żonaty, ma czworo dzieci.


Członek: Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej [o komisji]
Komisji Ustawodawczej [o komisji]

Członek Klubu Senatorskiego Akcji Wyborczej Solidarność [o klubie/kole]