Marian Cichosz

Zrzekł się mandatu 1 września 2000 r.
Był senatorem z województwa chełmskiego

Kandydat Naczelnego Komitetu Wykonawczego
Polskiego Stronnictwa Ludowego

 


Urodził się w 1954 roku w Mościskach.

Ukończył studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a następnie podyplomowe studium prawa administracyjnego.

W latach 1977-81 i 1990-94 pracował w organach prokuratury, wykonując zawód prokuratora. Był też radcą prawnym w wielu instytucjach. W okresie 1987-90 był dyrektorem Wydziału Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie.

W marcu 1994 powołano go na stanowisko wojewody chełmskiego.

Jest wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmie.

Bezpartyjny.

Żonaty, ma syna.


Członek: Komisji Praw Człowieka i Praworządności [o komisji]

Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich [o komisji]

Członek Koła Senatorów Ludowych i Niezależnych [o klubie/kole]