Jan Chodkowski

Senator z byłego województwa ostrołęckiego

Kandydat Komitetu Wyborczego
Akcja Wyborcza Solidarność

Senator I i II kadencji Senatu RP


Urodził się w 1938 roku w Głódkach. Rodzice, Wincenty i Zofia, prowadzili gospodarstwo rolne.

W 1955 ukończył Liceum Ogólnokształcące w Makowie Mazowieckim. Rozpoczął studia na Politechnice Warszawskiej, ale ich nie ukończył ze względu na konieczność zastąpienia chorego ojca w gospodarstwie.

Po zdobyciu kwalifikacji rolniczych formalnie stał się właścicielem gospodarstwa w Głódkach, które prowadzi wspólnie z rodziną. Obecnie zajmuje ono obszar 42 ha, jest nastawione na uprawę rzepaku i zbóż oraz hodowlę tuczników. Po zakończeniu I kadencji Senatu, w 1993, powrócił do pracy w rodzinnym gospodarstwie.

Po sierpniu 1980 współorganizował NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych w województwie ostrołęckim. Po zarejestrowaniu związku był przewodniczącym Zarządu Gminnego w Szelkowie i członkiem Zarządu Wojewódzkiego NSZZ "Solidarność" RI w Ostrołęce.

W powołanej w 1996 Ostrołęckiej Izbie Rolniczej został przewodniczącym Komisji ds. Rolnictwa i Leśnictwa.

Należy do Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Jest członkiem Rady Wojewódzkiej NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych.

W Senacie I kadencji pracował w komisjach: Gospodarki Narodowej i Rolnictwa, a w II kadencji - w komisjach: Ochrony Środowiska, Rolnictwa oraz Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej z wyborów do Senatu

Należy do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego.

Żonaty, ma siedmioro dzieci.


Zastępca przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi [o komisji]
Członek Komisji Ochrony Środowiska [o komisji]

Członek Klubu Senatorskiego Akcji Wyborczej Solidarność [o klubie/kole]