Jerzy Borcz

Senator z byłego województwa krośnieńskiego

Kandydat Komitetu Wyborczego
Akcja Wyborcza Solidarność

 


Urodził się w 1955 roku w Krośnie w rodzinie inteligenckiej.

Ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie i uzyskał tytuł magistra matematyki.

W latach 1982-92 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Matematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Obecnie uczy w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Krośnie. Jest autorem prac naukowych dotyczących równań funkcyjnych.

W latach 1989-93 pełnił funkcję prezesa Okręgowego Związku Szachowego w Krośnie. W 1975 należał do kadry narodowej juniorów w szachach. Uczestniczył w wielu turniejach krajowych i międzynarodowych. Należy do Polskiego Związku Szachowego.

Jest szefem Rejonu Działania Konfederacji Polski Niepodległej-Obóz Patriotyczny, a także wiceprzewodniczącym Podkarpackiego Forum Prawicy.

Żonaty, ma dwie córki.


Członek: Komisji Nauki i Edukacji Narodowej [o komisji]
Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich [o komisji]

Członek Klubu Senatorskiego Akcji Wyborczej Solidarność [o klubie/kole]