Jerzy Józef Baranowski

Zmarł 24.12.2010 r.

Senator z byłego województwa siedleckiego

Kandydat Komitetu Wyborczego
Akcja Wyborcza Solidarność

 


Urodził się w 1947 roku w Garwolinie.

Ukończył liceum ogólnokształcące w Garwolinie i - w 1971 - studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej (magister inżynier elektryk - sieci i układy elektroenergetyczne).

W 1971 podjął pracę w Zakładzie Energetycznym Warszawa-Teren w Rejonie Energetycznym Garwolin. Od 1972 zajmował stanowisko kierownika Wydziału Technicznego, a od 1995 - dyrektora rejonu. W latach 1972-82 równolegle pracował jako nauczyciel zawodu i wychowawca młodzieży w Zespole Szkół Zawodowych w Garwolinie. Umowy o pracę w szkole nie przedłużono mu z uwagi na poglądy i przynależność związkową.

W pierwszej Radzie Miejskiej w Garwolinie był członkiem Komisji Rozwoju Gospodarczego (1990-94).

Jest rzeczoznawcą Stowarzyszenia Elektryków Polskich (NOT).

W latach 1991-98 był ławnikiem Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Garwolinie.

Od 1980 należy do NSZZ "Solidarność". W 1989 był współzałożycielem i wiceprzewodniczącym Komitetu Obywatelskiego w Garwolinie. Brał udział w organizacji wyborów parlamentarnych, samorządowych i prezydenckich, działając w komisjach wyborczych.

Był bezpartyjny do 1998. Należy do Ruchu Społecznego Akcji Wyborczej Solidarność. Jest członkiem Rady Politycznej tej partii, a także przewodniczącym koła RS AWS w Garwolinie, członkiem Prezydium RS AWS Regionu Mazowsze

Od stycznia 2000 przewodniczy Parlamentarnemu Zespołowi ds. Prywatyzacji Energetyki.

Żonaty, ma czworo dzieci.


Członek: Komisji Gospodarki Narodowej [o komisji]
Komisji Ochrony Środowiska
[o komisji]

Członek Klubu Senatorskiego Akcji Wyborczej Solidarność [o klubie/kole]