Zbigniew Edward Antoszewski

Senator z byłego województwa łódzkiego

Kandydat Krajowego Komitetu Wyborczego
Sojuszu Lewicy Demokratycznej

 


Urodził się w 1944 roku w Rybakach.

Ukończył studia na Uniwersytecie Łódzkim. Studiował w Instytucie Slawistyki i Bałkanistyki Akademii Nauk ZSRR, gdzie uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk filologicznych.

Przez wiele lat był nauczycielem w łódzkim szkolnictwie podstawowym i średnim, wykładał też na Uniwersytecie Łódzkim i w łódzkiej filii Akademii Nauk Społecznych w Warszawie. Obecnie jest prezesem Izby Przemysłowo-Handlowej "Wschód-Zachód".

Jest radnym Rady Miejskiej w Łodzi, przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego i wiceprzewodniczącym Komisji Edukacji i Kultury Fizycznej. W ramach tej komisji kieruje Zespołem ds. Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Należy do Stowarzyszenia Współpracy "Polska-Wschód".

Jest członkiem Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej (SdRP), sprawuje funkcję wiceprzewodniczącego Rady Wojewódzkiej tej partii w Łodzi.

Żonaty.


Członek: Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej [o komisji]
Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu
[o komisji]
Komisji Nadzwyczajnej Legislacji Europejskiej [o komisji]

Członek Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej [o klubie/kole]