Marian Żenkiewicz

Senator z byłego województwa toruńskiego

Kandydat Krajowego Komitetu Wyborczego
Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Poseł na Sejm RP X, I i II kadencji


Urodził się w 1945 roku w Toruniu.

W 1971 ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej (kierunek: budowa maszyn elektrycznych), a w 1977 - matematykę na Wydziale Matematycznym, Fizycznym i Chemicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1979 uzyskał stopień doktora automatyki, a w 1990 - doktora habilitowanego z zakresu inżynierii materiałowej. W 1983 ukończył Podyplomowe Studium Organizacji i Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim.

W latach 1971-72 był pracownikiem naukowym Politechniki Gdańskiej. Następnie, przez cztery lata, pracował jako główny energetyk w Zakładach Włókien Sztucznych "Elana" w Toruniu. Od 1976 był pracownikiem naukowym, a w okresie 1981-1990 - dyrektorem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn i Urządzeń Chemicznych "Metalchem" w Toruniu. W 1992 został mianowany profesorem nadzwyczajnym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy.

Jest autorem ponad 100 publikacji, głównie z dziedziny inżynierii materiałowej i energetyki w krajowych i zagranicznych wydawnictwach naukowo-technicznych. W swym dorobku ma kilkanaście patentów.

Jest przewodniczącym Rady Naukowej w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Maszyn i Urządzeń Chemicznych "Metalchem" w Toruniu i wiceprzewodniczącym komitetu redakcyjnego czasopisma naukowego "Polimery". Przewodniczy Komisji Naczelnej Organizacji Technicznej do spraw Oceny Osiągnięć Technicznych Miasta Torunia. Należy do Polymer Processing Society, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Stowarzyszenia Inżynierów, Techników i Mechaników Polskich, Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Jest wiceprezesem Polskiego Związku Weteranów Lekkiej Atletyki. W latach 1966-68 był akademickim mistrzem Polski, a w latach 1991-1997 - mistrzem Polski weteranów w biegach długich.

Należy do Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej.

Żonaty, ma dwie córki.


Członek Komisji Praw Człowieka i Praworządności [o komisji]

Członek Komisji Nauki i Edukacji Narodowej [o komisji]

Członek Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej [o klubie/kole]