Donald Tusk

Senator z byłego województwa gdańskiego

Kandydat Zarządu Unii Wolności

Poseł na Sejm RP I kadencji

Wicemarszałek Senatu RP IV kadencji


Wicemarszałek Senatu RP IV kadencji

 

Urodził się w 1957 roku w Gdańsku.

Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Gdańskim.

Jako student współpracował z Wolnymi Związkami Zawodowymi. W 1980 był współzałożycielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, a następnie szefem koła NSZZ "Solidarność" w Wydawnictwie Morskim. Pracował w redakcjach "Pomeranii" i "Samorządności".

W czasie stanu wojennego założył i prowadził nielegalny "Przegląd Polityczny", który skupił wokół siebie liberalne środowisko Trójmiasta. Działał w podziemnych strukturach "Solidarności". W 1990 został redaktorem prywatnej "Gazety Gdańskiej" i członkiem Komisji Likwidacyjnej RSW. Pełni funkcję przewodniczącego rady programowej sprawującej nadzór merytoryczny nad wydawnictwami "Fundacji Liberałów".

W 1989 został przewodniczącym Kongresu Liberałów, przekształconego w Kongres Liberalno-Demokratyczny. W 1994, po połączeniu Kongresu Liberalno-Demokratycznego i Unii Demokratycznej, objął funkcję wiceprzewodniczącego nowo powstałej Unii Wolności.

W Sejmie RP I kadencji przewodniczył Klubowi Liberalno-Demokratycznemu i Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolności oraz przepisy wprowadzające ustawę konstytucyjną - Karta Praw i Wolności.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Członek Komisji Obrony Narodowej [o komisji]

Członek Klubu Demokratycznego Senatu [o klubie/kole]