Adam RYCHLICZEK

Senator z byłego województwa chełmskiego (zaprzysiężony 21.02.2001 r.)

Kandydat Naczelnego Komitetu Wykonawczego
Polskiego Stronnictwa Ludowego

Poseł na Sejm RP II kadencji


Urodził się w 1960 roku w Chełmie.

Po ukończeniu szkoły średniej studiował w Akademii Rolniczej w Lublinie, gdzie w 1985 uzyskał tytuł magistra inżyniera rolnictwa. Od tego samego roku wraz z małżonką prowadzi 17-hektarowe gospodarstwo rolne w Pokrówce.

W 1990 został radnym, a następnie, przez dwie kadencje, sprawował urząd wójta. W 1998 wybrano go na starostę powiatu chełmskiego.

Od 1998 jest wiceprezesem Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Chełmie.

Od 1992 był wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Obecnie pełni funkcję prezesa Zarządu Powiatowego tej partii w Chełmie.

Żonaty, ma córkę.


Członek: Komisji Gospodarki Narodowej [o komisji]
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej [
o komisji]

Członek Koła Senatorów Ludowych i Niezależnych [o kole]