Krzysztof Bogdan Lipiec

Senator z byłego województwa kieleckiego

Kandydat Komitetu Wyborczego
Akcja Wyborcza Solidarność

 


Urodził się w 1959 roku w Starachowicach.

Jest absolwentem Instytutu Fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach.

Pracuje jako nauczyciel w szkole podstawowej w Starachowicach. W 1994 założył pierwszą w województwie kieleckim Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową.

Był założycielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. W stanie wojennym został internowany.

Działa w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, jest przewodnikiem świętokrzyskim. Należy do Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców i Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego.

Jest członkiem NSZZ "Solidarność", delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów. Od 1990 przewodniczy Solidarności Nauczycielskiej w Starachowicach. Jako rzecznik spraw pracowniczych był pełnomocnikiem procesowym w ponad 1500 sprawach zgłoszonych do Sądu Pracy.

Bezpartyjny.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


e-mail: lipieck@senator-lipiec.org.pl

Strona internetowa: http://www.senator-lipiec.org.pl

Członek: Komisji Nauki i Edukacji Narodowej [o komisji]
Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich
[o komisji]

Członek Klubu Senatorskiego Akcji Wyborczej Solidarność [o klubie/kole]