Józef Frączek

Senator z byłego województwa rzeszowskiego

Kandydat Komitetu Wyborczego
Akcja Wyborcza Solidarność

Poseł na Sejm RP I kadencji
Senator III kadencji Senatu RP


Urodził się w 1952 roku w Łańcucie.

Ukończył studia na Politechnice Rzeszowskiej i uzyskał tytuł inżyniera elektryka (specjalność: elektroenergetyka).

Rozpoczął pracę zawodową w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku jako zastępca kierownika warsztatów szkolnych. W 1986, dzięki pomocy prof. Andrzeja Stelmachowskiego, odbył praktykę rolną w Norwegii. Organizował podobne praktyki dla wielu rolników z województwa rzeszowskiego.

W 1980 był organizatorem koła NSZZ "Solidarność" w tej szkole, a także koła NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych w Krzemienicy k. Łańcuta, w której mieszka. Od 1981 do wprowadzenia stanu wojennego pełnił obowiązki sekretarza Komisji ds. Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich.

W czasie stanu wojennego i po jego zakończeniu utrzymywał się z pracy na roli, otrzymał bowiem zakaz pracy w przedsiębiorstwach państwowych.

W 1990 został radnym, a następnie wójtem gminy Czarna. W czerwcu 1990 objął urząd wicewojewody rzeszowskiego. W 1993 został z niego odwołany przez premier Hannę Suchocką za krytykę polityki rządu, m.in. w zakresie prywatyzacji, przemysłu rolno-spożywczego i wprowadzanie euroregionów.

Swoje przemyślenia oraz wiedzę zawarł w następujących publikacjach: (1997) wywiad-rzeka "Interesy narodowe czyli o bezpieczeństwie III Rzeczypospolitej", (1999) opracowanie "Wpływ zmian strukturalnych zapoczątkowanych w 1990 r. w obszarze gospodarki rolno-spożywczej na potencjał ekonomiczny gospodarstw rolnych", (2000) "Polityka rolna Wspólnoty Europejskiej i jej konsekwencje dla polskiego rolnictwa", materiały z konferencji zorganizowanej przez przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senatora Józefa Frączka i kierownika Zespołu Prawa Rolnego Instytutu Nauk Prawnych PAN prof. dr hab. Alinę Jurcewicz 22 lutego 2000 r., (2001) "Polityka, znaczy odpowiedzialność".

W Senacie III kadencji pracował w komisjach: Ochrony Środowiska oraz Spraw Zagranicznych i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.

 

Żonaty, ma troje dzieci.


Strona internetowa: www.fraczek.pl

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi [o komisji]
Członek Komisji Obrony Narodowej [o komisji]

Członek Koła Parlamentarnego Alternatywa [o klubie/kole]