Lech Zbigniew Feszler

Senator z byłego województwa łomżyńskiego

Kandydat Komitetu Wyborczego
Akcja Wyborcza Solidarność

 


Urodził się w 1946 roku w Bielsku Podlaskim.

Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego w 1964 rozpoczął studia na Wydziale Filologiczno-Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Z powodów rodzinnych przerwał studia i zaczął pracę w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, a następnie w Terenowym Zespole Usług Projektowych w Bielsku Podlaskim. W 1970 ukończył technikum budowlane, a w 1975 uzyskał uprawnienia budowlane.

Podjął pracę w Wojewódzkim Zarządzie Inwestycji Rolniczych w Łomży. W 1997 skończył studia na Uniwersytecie Warszawskim, w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, i uzyskał dyplom magistra administracji. W 2000 ukończył studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz kurs dla członków rad nadzorczych i złożył egzamin w Ministerstwie Skarbu.

W 1990 wybrano go na burmistrza miasta i gminy Zambrów. Po oddzieleniu gminy objął urząd radnego i burmistrza miasta Zambrowa. W 1994 został ponownie wybrany na radnego i burmistrza Zambrowa, przewodniczącego Zambrowskiego Związku Gmin i wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Przewodniczących Zarządów Gmin Województwa Łomżyńskiego. W 1998 wybrano go na radnego powiatu zambrowskiego.

W 1980 był jednym ze współzałożycieli Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Wojewódzkim Zarządzie Inwestycji Rolniczych w Łomży. Został jej wiceprzewodniczącym i równocześnie członkiem Zarządu Oddziału oraz delegatem do Regionu Mazowsze. W dniu ogłoszenia stanu wojennego, 13 grudnia 1981, został internowany w więzieniu w Białymstoku, a następnie, do końca lutego 1982, więziono go w Suwałkach. W 1987 został zwolniony z pracy. Podjął ją na nowo w Zespole Usług Projektowych w Zambrowie. W 1988 reaktywował tam jawną działalność komisji zakładowej i został jej przewodniczącym.

W 1989 został wybrany na przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego w Zambrowie. Po wyborach pracował w Biurze Poselskim OKP w Łomży. Obecnie jest przewodniczącym Zarządu Ligi Miejskiej w Zambrowie, członkiem Zarządu Ligi Krajowej, przewodniczącym Zarządu Powiatowego Ruchu Społecznego Akcja Wyborcza Solidarność i członkiem Prezydium Regionu Podlaskiego AWS oraz RS AWS w Białymstoku.

Żonaty, ma syna.


Członek: Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej [o komisji]
Komisji Ochrony Środowiska [o komisji]
Komisji Praw Człowieka i Praworządności [o komisji]

Członek Klubu Senatorskiego Akcji Wyborczej Solidarność [o klubie/kole]