Dorota Czudowska

Senator z byłego województwa legnickiego

Kandydatka Komitetu Wyborczego
Akcja Wyborcza Solidarność

 


Urodziła się w 1953 roku w Żarach.

Ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Żarach. Po maturze przez 2 lata pracowała jako salowa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Żaganiu i jako rejestratorka w ZOZ w Żarach. W latach 1974-81 studiowała w Akademii Medycznej w Białymstoku. Po skończeniu studiów pracowała jako lekarz kolejno we wszystkich jednostkach służby zdrowia w Legnicy. Była asystentem, pełniła funkcję kierownika poradni międzyzakładowej, a także zastępcy ordynatora oddziału wewnętrznego. W 1985 uzyskała I stopień, w 1991 - II stopień specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych. W 1993 rozpoczęła specjalizację z chemioterapii chorób nowotworowych. W styczniu 1992 Zarząd Społecznej Fundacji Solidarności powierzył jej zorganizowanie Ośrodka Diagnostyki Onkologicznej w Legnicy i kierowanie nim. Ośrodek jest niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, zajmuje się głównie wczesnym wykrywaniem raka piersi u kobiet.

Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, Polskiego Komitetu Zwalczania Raka, rady Narodowej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi, inicjatorką powstania w Legnicy pierwszego w Polsce koła Europejskiego Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi "Europa-Donna".

Od 1981 należy do NSZZ "Solidarność" Pracowników Służby Zdrowia w Szpitalu Wojewódzkim w Legnicy. W 1988 współtworzyła Komisję Zdrowia, zorganizowaną między innymi w celu odtworzenia struktur związkowych w służbie zdrowia. Obecnie jest delegatką Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy na walne zebrania NSZZ "Solidarność" Zagłębia Miedziowego.

Bezpartyjna.


Członkini: Komisji Kultury i Środków Przekazu [o komisji]
Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu
[o komisji]

Członkini Klubu Senatorskiego Akcji Wyborczej Solidarność [o klubie/kole]