Andrzej Chronowski

Senator z byłego województwa nowosądeckiego

Kandydat Komitetu Wyborczego
Akcja Wyborcza Solidarność

Senator III kadencji Senatu RP

Wicemarszałek Senatu RP IV kadencji (pełnił funkcję do 3 października 2000 r.)


Urodził się w 1961 roku w Grybowie [woj. nowosądeckie].

Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pracował w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu. W latach 2000-2001 był ministrem Skarbu Państwa.

Specjalizuje się w prawie handlowym, prawie bankowym i problematyce przekształceń własnościowych. Jego pasjami są księgowość i rachunkowość.

W Senacie III kadencji był członkiem komisji: Gospodarki Narodowej, Inicjatyw i Prac Ustawodawczych, Praw Człowieka i Praworządności oraz Podkomisji do spraw Polityki Regionalnej.

Należy do NSZZ "Solidarność".

Żonaty, ma dwóch synów.


Członek: Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich [o komisji]
Komisji Gospodarki Narodowej
[o komisji]

Komisji Nadzwyczajnej Legislacji Europejskiej [o komisji]

Członek Klubu Senatorskiego Akcji Wyborczej Solidarność [o klubie/kole]