Anna Teresa Bogucka-Skowrońska

Senator z byłego województwa słupskiego

Kandydatka Zarządu Unii Wolności

Senator I i II kadencji Senatu RP


Urodziła się w 1942 roku w Radomiu w rodzinie adwokackiej.

W 1964 ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Po studiach odbyła aplikację sądową, zakończoną egzaminem sędziowskim (w Poznaniu i w Koszalinie), a następnie w Słupsku aplikację adwokacką, zakończoną egzaminem adwokackim. Od tego czasu pracuje jako adwokat - z przerwą na pracę w Senacie (1990-93) i związaną z tym pracę na stanowisku sekretarza generalnego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", powstałego z inicjatywy Senatu. Obecnie posiada własną kancelarię adwokacką w Słupsku. Działalność tę zawiesiła w 1997, przechodząc na status senatora zawodowego. Od 1995 wykłada prawo w Wyższej Szkole Zarządzania w Słupsku.

Od 1980 była związana z powstającą "Solidarnością". Była ekspertem wszystkich struktur regionalnych, współpracownicą prasy związkowej i gościem I Krajowego Zjazdu w Gdańsku. Po internowaniu włączyła się w akcję pomocy prześladowanym, przewodniczyła ośrodkowi słupskiemu Biskupiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. Działała też w Klubie Inteligencji Katolickiej. W latach 1981-89 była obrońcą w kilkudziesięciu procesach politycznych (wszystkich w regionie słupskim), m.in. Lecha Wałęsy, Zbigniewa Romaszewskiego, Bogdana Lisa i Anny Walentynowicz.

W 1993 została sędzią Trybunału Stanu. Przewodniczyła pierwszej powojennej rozprawie w sprawie tzw. afery alkoholowej.

Należy do władz samorządu adwokackiego. Jest członkinią Naczelnej Rady Adwokackiej i Komisji Praw Człowieka przy tej radzie. Należy także do innych stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych, m.in. Amnesty International. Jest doradcą Stowarzyszenia Obrony Praw Bezrobotnych w Smołdzinie.

Z ramienia Senatu jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa.

W latach 1989-93 była senatorem Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, potem Unii Demokratycznej. W Senacie I kadencji pracowała w Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą. W II kadencji - w Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych, Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą oraz Komisji Nadzwyczajnej Legislacji Europejskiej.

Była członkinią władz regionalnych i krajowych Unii Demokratycznej. Należy do Unii Wolności.

Ma trzech synów.


Członkini: Komisji Obrony Narodowej [o komisji]
Komisji Praw Człowieka i Praworządności
[o komisji]
Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą
[o komisji]

Członkini Klubu Demokratycznego Senatu [o klubie/kole]