Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski

Senator z byłego województwa piotrkowskiego

Kandydat Komitetu Wyborczego
Akcja Wyborcza Solidarność

Senator I, II i III kadencji Senatu RP


Urodził się w 1942 roku w Warszawie w rodzinie inteligenckiej.

W 1964 ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim i uzyskał tytuł magistra prawa. Otrzymał również absolutorium z historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim.

Po odbyciu aplikacji sędziowskiej i adwokackiej, w 1971, rozpoczął praktykę adwokacką w Warszawie. Był związany z opozycją demokratyczną. Na przełomie sierpnia i września 1980 pełnił funkcję konsultanta prawnego MKS z siedzibą w Hucie "Katowice" w negocjacjach z komisją rządową. Zgłosił pierwszy wniosek o rejestrację Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie w imieniu MKS "Huty Katowice".

Po wprowadzeniu stanu wojennego był jednym z najbardziej aktywnych obrońców w procesach politycznych. W październiku 1983, jako delegat palestry warszawskiej, na I Krajowym Zjeździe Adwokatury potępił nadużycia prawne stanu wojennego. Bezkompromisowa postawa naraziła go na szykany władz. Wytoczono mu 8 spraw dyscyplinarnych o rzekome naruszenie wolności słowa. Jedna z nich w 1984, po rewizji nadzwyczajnej ministra sprawiedliwości, w zakończyła się wyrokiem Sądu Najwyższego pozbawiającym go prawa wykonywania do zawodu przez rok. Był jednym z animatorów ruchu rejestracji komitetów założycielskich NSZZ "Solidarność". Reprezentował w sądach około 40 komitetów założycielskich z zakładów pracy całego kraju. Organizował komitety obywatelskie. W wyborach czerwca 1989 był członkiem Państwowej Komisji Wyborczej z ramienia NSZZ "Solidarność" i Komitetu Obywatelskiego.

Od 1983 jest członkiem Komitetu Helsińskiego w Polsce. W grudniu 1988 otrzymał międzynarodową nagrodę za działalność na rzecz praw człowieka.

Od grudnia 1991 do stycznia 1992 był likwidatorem dotychczasowych struktur Komitetu ds. Radia i Telewizji z ramienia Rady Ministrów. Współtworzył ustawę o radiofonii i telewizji.

W Senacie I kadencji pracował w komisjach: Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego, Inicjatyw i Prac Ustawodawczych, Spraw Emigracji i Polaków za Granicą, Komisji Nadzwyczajnej do spraw Górnictwa. W II kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich, członkiem komisji: Nadzwyczajnej do spraw Górnictwa,

Inicjatyw i Prac Ustawodawczych oraz Nadzwyczajnej do spraw Integracji Europejskiej. W III kadencji Senatu był organizatorem i współuczestnikiem Społecznej Komisji Konstytucyjnej, przewodniczącym Zespołu IV: Źródła Prawa, Instytucji Ochrony Prawa i Organów Wymiaru Sprawiedliwości, przewodniczącym Podkomisji Źródeł Prawa Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany przepisów o obywatelstwie polskim; zastępcą przewodniczącego Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych. Jest autorem wielu projektów ustaw, w tym ustawy lustracyjnej i dekomunizacyjnej w programie AWS, współautorem obywatelskiego projektu konstytucji.

Był i jest bezpartyjny.

Żonaty, ma czworo dzieci.


Przewodniczący Komisji Ustawodawczej [o komisji]
Komisji Kultury i Środków Przekazu [o komisji]

Członek Klubu Senatorskiego Akcji Wyborczej Solidarność [o klubie/kole]