Jerzy Adamski

Senator z byłego województwa piotrkowskiego

Kandydat Krajowego Komitetu Wyborczego
Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Senator III kadencji Senatu RP


Urodził się w 1951 roku w Tomaszowie Mazowieckim w rodzinie robotniczej.

W 1971 ukończył technikum mechaniczne w Tomaszowie Mazowieckim, a w 1983 - pracując - studia zaoczne na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Rozpoczął pracę jako ślusarz w Mazowieckich Zakładach Przemysłu Wełnianego "Mazowia" w Tomaszowie. Po odbyciu dwuletniej zasadniczej służby wojskowej, w 1974, podjął pracę w Zakładach Włókien Chemicznych "Chemitex-Wistom" w Tomaszowie Mazowieckim, w dziale głównego mechanika, a następnie w dziale zaopatrzenia.

Od 1979 do 1982 pełnił funkcję instruktora Miejskiego Ośrodka Kształcenia Ideologicznego Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w tym mieście. Od 1982 do 1997 był kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Tomaszowie Mazowieckim.

W wyborach samorządowych w 1990 i 1994 został wybrany na radnego Tomaszowa Mazowieckiego. W 1998 wybrano go na prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego.

Przewodniczy Zarządowi Miejskiemu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, jest członkiem zarządu Pracowniczych Ogródków Działkowych "Nad Czarną" w Tomaszowie.

W Senacie III kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej i członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Jest członkiem Rady Naczelnej Socjuszu Lewicy Demokratycznej, członkiem Zarządu Wojewódzkiego SLD w Łodzi i przewodniczącym Rady Powiatowej SLD w Tomaszowie Mazowieckim.

Żonaty, ma córkę.


 

Członek Komisji Obrony Narodowej [o komisji]

Członek Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej [o klubie/kole]