Paweł Stanisław Abramski

Senator z byłego województwa olsztyńskiego

Kandydat Komitetu Wyborczego
Akcja Wyborcza Solidarność

Poseł na Sejm RP I kadencji


Urodził się w 1947 roku w Warszawie.

W 1979 ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizował się w prawie karnym.

Pełni społecznie funkcję dyrektora Polsko-Niemieckiego Centrum Młodzieży w Olsztynie. Jest autorem kilkuset artykułów prasowych o różnej tematyce.

Współtworzył Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. W uznaniu zasług został odznaczony Medalem Edukacji Narodowej.

W latach 1994-98 był radnym Rady Miejskiej w Olsztynie, kierował Komisją Prawa i Samorządności.

Od 1980 nieprzerwanie związany z NSZZ "Solidarność", którego był doradcą prawnym.

Przez dwie kadencje kierował pracami Wydziału Sędziowskiego Polskiego Związku Brydża Sportowego. Posiada jeden z najwyższych tytułów sędziowskich - sędziego krajowego. Odznaczony Złotą Odznaką PZBS. Uprawia czynnie tę dyscyplinę sportu - uzyskał tytuł mistrza krajowego.

Jest współautorem Regulaminu Senatu, autorem kilkudziesięciu poprawek do ustaw.

Należy do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. Jest członkiem władz krajowych tej partii. Pełni funkcję przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Zastępca przewodniczącego Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich [o komisji]
Członek: Komisji Praw Człowieka i Praworządności
[o komisji]
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi [o komisji]

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej [o komisji]

Członek Klubu Senatorskiego Akcji Wyborczej Solidarność [o klubie/kole]