9. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI
19 marca 1998 r.


Porządek dzienny

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druk senacki nr 56, 56 A
uchwała; opis w Diariuszu

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druk senacki nr 57, 57 A, 57 Z
uchwała; opis w Diariuszu

3. Pierwsze czytanie wniesionego przez grupę senatorów projektu ustawy o świadczeniu pieniężnym dla nieletnich ofiar wojny 1939 - 1945.
druk senacki nr 54, do druku nr 54; opis w Diariuszu

4. Zmiany w składzie osobowym komisji senackich.
druk senacki nr 58
uchwała; opis w Diariuszu


Oświadczenia senatorów złożone na 9. posiedzeniu Senatu

Posiedzenie w Diariuszu