Ostatnia zmiana pliku: 19.01.2000 r.

46. POSIEDZENIE SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI

2 grudnia 1999 r.


1. Uchwała Senatu w sprawie wygaśnięcia mandatu senatora. (Senat stwierdził wygaśnięcie mandatu)
druk senacki nr 314
Uchwała opis w Diariuszu

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych ustaw. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 965, 1271, 1271-A
druki senackie nr 299, 299A, 299B, 299Z
Uchwała, opis w Diariuszu

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1362, 1489
druk senacki nr
313, 313A, 313Z
Uchwała, opis w Diariuszu

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wypowiedzeniu, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką, Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1363, 1400
druk senacki nr
308, 308A
Uchwała, opis w Diariuszu

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej w sprawie uregulowania zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa i zapobiegania przypadkom jego powstawania, podpisanej w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1410, 1460
druk senacki nr
309, 309A
Uchwała, opis w Diariuszu

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wypowiedzeniu, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą, Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1323 , 1443
druk senacki nr
310, 310A
Uchwała, opis w Diariuszu

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wypowiedzeniu, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską, Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr druki nr 1324, 1444
druk senacki nr
311, 311A
Uchwała, opis w Diariuszu

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wypowiedzeniu, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi, Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1325, 1445
druk senacki nr
312, 312A
Uchwała, opis w Diariuszu

9. Informacja Prezesa Trybunału Konstytucyjnego o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 1998 roku i w pierwszej połowie 1999 roku. (Senat przyjął informację)
druk senacki nr
290
Opis w Diariuszu


Oświadczenia złożone przez senatorów na 46. posiedzeniu Senatu RP

Posiedzenie w Diariuszu