Ostatnia zmiana pliku: 18.08.1999 r.

37. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI
17 i 18 czerwca 1999 r.

Początek posiedzenia 17 czerwca 1999 r. (czwartek) o godz. 11.00.


1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 761, 964, 1114
druki senackie nr 247, 247A
Uchwała, opis w Diariuszu

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 840, do druku 840, 1108
druki senackie nr
242, 242A, 242Z
Uchwała, opis w Diariuszu

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 1024, 1099
druki senackie nr 244, 244A
Uchwała, opis w Diariuszu

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druk sejmowy nr 1113
druki senackie nr 245, 245A
Uchwała, opis w Diariuszu

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 839, 1074
druki senackie nr 246, 246A
Uchwała, opis w Diariuszu

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o zawodzie lekarza. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 417, 429, 865
druki senackie nr 243, 243A, 243B, uzupełnienie 243B, 243C, 243Z
Uchwała, opis w Diariuszu


Oświadczenia złożone przez senatorów na 37. posiedzeniu Senatu RP

Posiedzenie w Diariuszu