Ostatnia zmiana pliku: 7.04.1999 r.

31. POSIEDZENIE

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI

4 marca 1999 r.


1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 329, 755 i 755-A
druk senacki nr 196, 196A, 196Z
Uchwała, opis w Diariuszu

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 842 i 879
druk senacki nr 192, 192A
Uchwała, opis w Diariuszu

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 851 i 894
druk senacki nr 193, 193A
Uchwała, opis w Diariuszu

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 892, 908
druk senacki nr
195, 195A, 195B, 195Z
Uchwała, opis w Diariuszu

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o ekstradycji. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 792 i 873
druk senacki nr 194, 194A
Uchwała, opis w Diariuszu


Oświadczenia Senatorów złożone na 31. posiedzeniu Senatu

Posiedzenie w Diariuszu