19. POSIEDZENIE

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI

5 i 6 sierpnia 1998 r.


Porządek dzienny

 1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
  druki sejmowe nr 292, 485, 485-A
  druki senackie nr 115, 115A, 115B, 115Z
  Uchwała; opis w Diariuszu
 2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę - Przepisy wprowadzające Kodeks karny. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
  druki sejmowe nr 455, 455A, 533
  druki senackie nr 116, 116A
  Uchwała; opis w Diariuszu
 3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo przewozowe. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
  druki sejmowe nr 293, 489
  druk senacki nr 117, 117A
  Uchwała; opis w Diariuszu
 4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
  druki sejmowe nr 460, 487
  druki senackie nr 118, 118A
  Uchwała; opis w Diariuszu
 5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
  druki sejmowe nr 389, 538, 538-A
  druk senacki nr 121, 121A, 121Z
  Uchwała; opis w Diariuszu


Oświadczenia senatorów złożone na 19. posiedzeniu Senatu

Posiedzenie w Diariuszu