Spis oświadczeń, poprzednie oświadczenie, odpowiedź, następne oświadczenie


47. posiedzenie Senatu RP

16 grudnia 1999 r.

Oświadczenie

Drugie oświadczenie kieruję do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pana Juliusza Brauna.

Dnia 15 września 1994 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznała gminie miasta Radomia koncesję na rozpowszechnianie programu radiofonicznego pod nazwą "Radio Radom". Początkowo program realizowany był przez gminną spółkę Arch-Geobud, a od 1995 r. gmina powierzyła to zadanie spółce "Regionalny Ośrodek Informacyjny Radom-Media". Gmina jest właścicielem 100% akcji w tej spółce.

W połowie 1998 r., gdy nie funkcjonuje rada miejska, zarząd miasta w obliczu zbliżających się wyborów samorządowych postanawia przeprowadzić operację przejęcia samorządowego radia. Fakt, iż nie istnieje rada miejska, daje członkom zarządu możliwość zadysponowania majątkiem gminy bez uchwały rady. Czynią to w sposób następujący: podnoszą kapitał założycielski spółki, emitują nową serię akcji, które sprzedają spółce "Puritia" z Warszawy. Spółka ta powstała miesiąc przed całą operacją, a jej prezesem jest Piotr Wojcieszek, krewny ówczesnego członka zarządu miasta. W efekcie tych operacji gmina traci większościowy pakiet akcji w spółce "Radom-Media". "Puritia" ma 58%, gmina - 42% Jest to równoznaczne z utratą kontroli nad działalnością spółki - mniej głosów w radzie nadzorczej i walnym zgromadzeniu - a zatem sprzeczne z art. 31 ustawy o radiofonii i telewizji, który mówi: "Koncesja może być cofnięta, jeżeli nastąpi przejęcie bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad działalnością nadawcy przez inne osoby". Tak też się stało. W ślad za transakcją uległ zmianie statut spółki, który pierwotnie przewidywał, iż podwyższenie kapitału ma zawsze następować tak, by gmina posiadała co najmniej 51% akcji. To już nie obowiązuje.

W październiku 1998 r., tuż przed wyborami, dotychczasowi właściciele radia podpisują kuriozalną umowę z "Radom-Media", w której nakładają na gminę wysoką karę pieniężną, gdyby ta nie spełniła którego z punktów umowy.

Panie Przewodniczący! Miasto Radom od lutego tego roku czeka na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o cofnięciu koncesji. Mimo licznych monitów, mimo licznych pism, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie odniosła się do tej propozycji w sposób praktyczny. Myślę, że pora tę sprawę załatwić.


Spis oświadczeń, poprzednie oświadczenie¸ odpowiedź, następne oświadczenie