Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 87
5 czerwca 2001 r.

obejmuje okres od 16 do 31 maja 2001 r.

 

82. posiedzenie Senatu
Informacja Prezesa Trybunału Konstytucyjnego o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w2000 r
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu przedsięwięć termomodernizacyjnych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych na remont budynków mieszkalnych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych towarów tekstylnych i odzieżowych
Informacja Rzecznika Interesu Pulicznego o działalności w 2000 r.
Zmiany w składzie komisji senackich

Oświadczenia złożone przez Senatorów na 82. posiedzeniu Senatu

Z prac komisji senackich
16 maja 2001 r.
17 maja 2001 r.
22 maja 2001 r.
23 maja 2001 r.
24 maja 2001 r.
25 maja 2001 r.
29 maja 2001 r.
30 maja 2001 r.

Posiedzenie Prezydium Senatu

97.posiedzenie

Uchwały

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia Senatorów

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"