Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 79
5 lutego 2001 r.

obejmuje okres od 16 do 31 stycznia 2001 r.

74. posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o reprywatyzacji
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej, ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego i ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Informacja Rzecznik Interesu Publicznego o działalności w 1999 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wyrobie spirytusu, wyrobie i rozlewie wyrobów spirytusowych oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych
Oświadczenia złożone na 74. posiedzeniu Senatu
Z prac komisji senackich
17 stycznia 2001 r.
18 stycznia 2001 r.
19 stycznia 2001 r.
23 stycznia 2001 r.
24 stycznia 2001 r.
30 stycznia 2001 r.
Odpowiedzi na oświadczenia Senatorów
Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"