Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 61
5 maja 2000 r.

obejmuje okres od 16 do 30 kwietnia 2000 r.

56 posiedzenie Senatu
57 posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między Republiką Estonii, Republiką Finlandii oraz Królestwem Szwecji w sprawie promu M/S "Estonia", podpisanego w Tallinie dnia 23 lutego 1995 r. ,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r.,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji załączników B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C, D i E do Konwencji dotyczącej odprawy czasowej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej ,
Oświadczenia złożone na 57 posiedzeniu Senatu
Posiedzenia Prezydium Senatu
75. posiedzenie
76. posiedzenie
Uchwały Prezydium
Z prac komisji senackich
19 kwietnia 2000 r.
26 kwietnia 2000 r.
27 kwietnia 2000 r.
Kontakty międzynarodowe
Odpowiedzi na oświadczenia Senatorów
Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"