Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 41
5 lipca 1999 r.

obejmuje okres od 16 do 30 czerwca 1999 r.

 

37 posiedzenie Senatu RP
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne oraz stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 oób pełniących funkcje publiczne
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o zawodzie lekarza

Oświadczenia złożone przez senatorów na 37. posiedzeniu Senatu RP

Posiedzenia Prezydium Senatu
58 posiedzenie
59. posiedzenie

Kontakty międzynarodowe
Senat i Polonia

Odpowiedzi na oświadczenia Senatorów

Kronika senacka

 


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"