Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 35
5 kwietnia 1999 r.

obejmuje okres od 16 do 31 marca 1999 r.

 

32. posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy -Kodeks celny
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej -Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
Stanowisko Senat w sprawie ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o samorządzie wojewódzkim, i ustawy o samorządzie powiatowym,
Zmiany w składzie komisji senackich.

Oświadczenia złożone przez Senatorów na 32. posiedzeniu Senatu

33. posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz o zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji umów związanych z Traktatem Północnoatlantyckim
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary przywożone z zagranicy
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o samorządzie województwa i ustawy o samorządzie powiatowym

Oświadczenia złożone przez Senatorów na 33. posiedzeniu Senatu

Z prac komisji senackich
16 marca 1999 r.
17 marca 1999 r.
24 marca 1999 r.
25 marca 1999 r.
30 marca 1999 r.

Odpowiedzi na oświadczenia Senatorów

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"