Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 28
20 grudnia 1998 r.

obejmuje okres od 1 do 15 grudnia 1998 r.

 

24. posiedzenie Senatu
Ustawa o zmianie ustaw: o zakładach opieki zdrowotnej, o zawodzie lekarza, o zawodach pielęgniarki i położnej oraz o szkolnictwie wyższym
Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Ustawa o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o zamówieniach publicznych
Pierwsze czytanie przedstawionego przez grupę senatorów projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Pierwsze czytanie przedstawionego przez grupę senatorów projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane
Pierwsze czytanie przedstawionego przez Komisję Ustawodawczą projektu ustawy o mieniu zlikwidowanego Funduszu Wczasów Pracowniczych

Oświadczenia złożone przez senatorów na 24. posiedzeniu Senatu

Z prac komisji senackich
1 grudnia 1998 r.
2 grudnia 1998 r.
3 grudnia 1998 r.
4 grudnia 1998 r.
7 grudnia 1998 r.
8 grudnia 1998 r.
10 grudnia 1998 r.
11 grudnia 1998 r.
15 grudnia 1998 r.

Senat i Polonia

Odpowiedzi na oświadczenia senatorów

Kronika senacka

Sprostowanie


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"