Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 27
5 grudnia 1998 r.

obejmuje okres od 16 do 30 listopada 1998 r.

 

23. posiedzenie Senatu
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Ustawa o zmianie ustawy o łączności
Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Ustawa o finansach publicznych
Ustawa o dochodach samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000

Oświadczenia złożone przez senatorów na 23. posiedzeniu Senatu

Posiedzenia Prezydium Senatu
42. posiedzenie

Uchwały Prezydium Senatu

Z prac komisji senackich
16 listopada 1998 r.
17 listopada 1998 r.
19 listopada 1998 r.
24 listopada 1998 r.
25 listopada 1998 r.
26 listopada 1998 r.
27 listopada 1998 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia senatorów


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"