Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 16
20 czerwca 1998 r.

obejmuje okres od 1 do 15 czerwca 1998 r.

 

Posiedzenia Prezydium Senatu
27. posiedzenie
28. posiedzenie
29. posiedzenie
30 posiedzenie

Uchwały Prezydium

Z prac komisji senackich
3 czerwca 1998 r.
4 czerwca 1998 r.
9 czerwca 1998 r.
10 czerwca 1998 r.

Kontakty międzynarodowe

Senat i Polonia

Odpowiedzi na oświadczenia senatorów

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"